Giỏ hàng của bạn

0 sản phẩm trong giỏ

Tổng tiền 0 VND

Xem giỏ

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VLP)
VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VLP)
Vai trò của Công ty Cổ Phần Bảo hộ lao động Việt Nam trong việc sản xuất, kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn - sức khỏe người lao động.

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhiều nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất ra đời. Số lượng công nhân lao động trong các nhà máy ngày càng tăng, cần phải trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân như một việc thiết yếu hàng ngày, để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại mà các thiết bị kỹ thuật an toàn — vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.